0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU
Alternate Text

Rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek, gereksinimlerini doyurması, kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir.

Hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarımız, öğrencilerimizin sosyal-psikolojik gelişimi ve kişisel özellikleri göz önüne alınarak kişiye özel olarak gerçekleştirilir.

Okutan Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenlerimiz faaliyetlerini; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk sahibi öğrencilerin yaşama kazandırılması amacına yönelik olarak yürütür. Öğrencilerimizle bireysel ve grup olarak çalışmalar yaparak, hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini başarıyla tamamlamalarına destek olmak ve onları gerçek hayata hazırlamak ulaşmak istediğimiz nihai sonuçtur. Okulumuzda haftada bir ders saati Sosyal Yaşam Becerileri Dersleri Rehber Öğretmen tarafından yapılmaktadır.

Ders içeriğinde öğrencilerin;

• Kendini kabul etme
• Yetenek ve ilgilerini tanıma
• Duygusal olgunluk kazanma
• Sosyal ilgi ve ait olma duygusunu geliştirme
• Kendi yaşantısı ile ilgili sorumluluk alma
• Akademik başarı için gerekli motivasyona sahip olma
• Hedef belirleme
• Problem çözme ve karar verme becerisi geliştirme
• Öfke ve kaygı ile başa çıkma becerileri
• İletişim becerileri
• Plan yapma verimli ders çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik ve eğitici drama çalışmaları yapılmaktadır.

REHBERLİK MODELİMİZ

Okutan Eğitim Kurumlarında Rehberlik çalışmalarının temel olgusu “Farklılık Zenginliktir.” etrafında bütünleşmektedir.

PDR birimimizin çalışmalarının özünü, bireyin kendisini tanıması ve gelecekteki hayatı için sağlam temeller atması hedefi oluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda tüm öğrencilere dokunur ve yalnızca problem yaşayan öğrencilerin değil, tüm öğrencilerimizin gelişimi esas alınır.

REHBERLİK UYGULAMA ALANLARIMIZ

ÖĞRENCİYE YÖNELİK

Rehber öğretmenlerimizin birincil önceliği, sorumlu olduğu kademedeki tüm öğrencileri tanıyarak, yaş grubu, sosyal-duygusal ve davranışsal gelişimlerini göz önünde bulundurarak, öğrencilerin yaşayabileceği olası sorunlara yönelik önleyici, geliştirici ve destekleyici çalışmalar yürütmektir.

Bu kapsamda öğrencilerle,
• Bireysel Çalışmalar
• Sınıf Çalışmaları
• Grup Çalışmaları gerçekleştirilir.

VELİYE YÖNELİK

Başarılı bir eğitimin temeli olarak tanımladığımız okul-öğrenci-aile üçgeninde güçlü bir iletişim ve iş birliği hedeflenerek; öğrenci gelişimini takip amaçlı düzenli olarak bireysel veli görüşmeleri düzenlenmektedir. Velilerimiz Okutan İnteraktif Veli Takip sistemi üzerinden diledikleri zaman PDR birimimizden randevu alabilir ve görüşmeleri gerçekleştirebilirler. Yapılan görüşmeler velilerin kendi ihtiyaçları, okul içi yapılan PDR çalışmaların raporlamalarının paylaşılması ya da uzman psikoloğumuzun gerekli gördüğü durumlarda gerçekleşir.

Veliye yönelik uygulanan çalışmalar özetle;
• Bireysel Veli Görüşmeleri
• Veli Seminerleri
• Aile Okulu’dur.

Alternate Text

Rehberlİk Servİsİ Tarafından Yapılan Test Çalışmaları Örneklerİ

• Öğrenci Tanıma Formu
• Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
• Cat (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
• Frankfurter Dikkat Testi
• D2 Dikkat Testi
• Bir İnsan Çiz Testi
• Bir Aile Çiz Testi
• Sosyometri
• Problem Tarama Testi
• Kariyer Eğilim Testi
• Çoklu Zeka Testi
• Enneagram Mizaç Testi

REHBERLİK DERSLERİ

Öğrencilerimizi sınıf arkadaşları ile sınıf ortamında değerlendirmenin, gözlem, destek ve anlık müdahalede bulunabilmenin öneminin bilinci ile tüm kademelerimizde ayda 1 kez Rehberlik Dersi yapıyoruz. Rehberlik Dersleri, yıllık plan dahilinde uygulanır ve yaş gruplarına özel olarak, onların ihtiyaçlarını karşılar nitelikte planlanır.

Okul öncesi grubu Rehberlik Derslerinde öğrenciler, Rehber öğretmen ile tanışma, kaynaşma, duygularını tanıma ve ifade edebilme, sorumluluk, iş birliği ve paylaşma konulu etkinlikler yaparlar.

İlkokul grubu Rehberlik Derslerinde öğrenciler, Rehber öğretmen ile tanıma, kaynaşma, takım olma, iş birliği, paylaşma, iletişim becerileri, duyguları tanıma ve doğru ifade edebilme konulu etkinlikler yaparlar.

Ortaokul grubu Rehberlik ve Kariyer Planlama Derslerinde öğrenciler, Rehber öğretmen ile akran ve aile içi ilişkiler, ön ergenlik ve ergenlik dönemi, ders çalışma becerileri, kariyer planlama, hedef belirleme, öz güven, motivasyon arttırma, konsantrasyon, sınav kaygısı ile baş etme gibi konularda etkinlikler yaparlar.

Biz Sizi Arayalım
© 2022 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.