0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU
ENNEAGRAM- ENOKSİS
Alternate Text

MİZAÇ TEMELLİ EĞİTİM MODELİ

Okutan Eğitim Kurumlarının her kademedeki öğrencisi için temel aldığı ve uyguladığı bir eğitim modelidir.

Enoksis, eğitimde öğrencinin mizacının tespiti ve sahip olduğu mizacın dikkate alınarak eğitim süreçlerinin yönetildiği, şekillendirildiği ve desteklendiği bir eğitim yaklaşımıdır. Eğitim kurumlarının yürüttüğü eğitim süreçlerine ‘mizaç merkezli eğitim’ yaklaşımıyla nitelik katan bir modeldir.

Neden Mizaç Temelli Bir Eğitim Yaklaşımı?

Modern eğitim anlayışı, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına; bireysel farklılıkları tespit edebilen ve öğrencilerin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarabilen eğitim uygulamalarının önemi üzerinde durmaktadır. Mizaç Temelli Eğitim; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireyin algı, motivasyon ve bakış açılarını belirleyen mizaç yapısını temel alarak, bireysel farklılıkları tespit etmeyi ve bu farklılıklara uygun eğitim yaklaşımı belirlemeyi olanaklı kılar.

Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımının Avantajları Nelerdir?

Rehberlik servisinin bireysel, eğitsel ve mesleki yönlendirmelerdeki etkililiği, eğitim başarısında büyük oranda önem taşımaktadır. Ancak yıl içinde rehberlik servisini ilgilendiren sorunların sıkça görülmesi ve rehber öğretmenlerin problem odaklı çalışmak zorunda kalmaları, rehberlik hizmetleri ve dolayısıyla eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ek olarak pratikte, öğrenci sayısının çok olması, her bir öğrenciyi tanıma ve değerlendirmenin fazla zaman alması nedeniyle rehberlik servislerinin etkinliği sınırlı kalabilmektedir.

Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı sayesinde, rehber öğretmenlerin her bir öğrenciyi, mizaç yapısından yola çıkarak çok kısa sürede doğru ve tutarlı biçimde tanıması, problem oluşmadan riskleri tespit edip, önlenmesini sağlaması, algı, beklenti ve motivasyonlarına göre etkili yönlendirmeler yapması mümkün olmaktadır.

Öğretmenlerin kişilik yapısı, davranış, tutum ve farkındalık seviyeleri, sınıf iklimi ve eğitimin kalitesini belirlemektedir. Ancak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler, öğretmen farkındalığına yeterince odaklanmamaktadır. Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı, öğretmenlerin, mizaç yapılarının öğretmenlik eğilimlerine nasıl yansıdığı konusunda farkındalık kazanmaları ve kendileriyle ilgili farkındalık seviyelerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır.

Her çocuk başarılı olabilir…

Her bir mizaç tipinin kendine özgü potansiyel, algısal öncelik, beklenti, motivasyon ve yönelimleri vardır. Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı eğitimcilere, öğrencilerin farklı mizaç yapılarına dair farkındalık kazandırarak, bireysel farklılıklara uygun bir eğitim modeli sunar. Böylece öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verebilen ve kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri gerçek bir öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı benimsenmesi mümkün olur.

Biz Sizi Arayalım
© 2021 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.