0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU
Alternate Text

Kurumsal İletişim Birimi; Okutan Eğitim Kurumlarının iletişim hedeflerinin belirlenerek kurum imajının ve kimliğinin geliştirilerek, kurum misyon ve vizyonu doğrultusunda, kurum içi ve dışı tüm sosyal paydaşlar nezdinde vermek istediği mesajların doğru şekilde algılanması ve markanın tanınması amacıyla çalışmaktadır.

Kurumsal İletişim Birimi'nce yürütülen faaliyetler, Okutan Eğitim Kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşması adına oldukça önemlidir. Doğru tanıtım faaliyetleri içinde yer alınması, geleceğine yönelik doğru stratejiler geliştirmesi, hedef kitlenin ilgi ve beklentilerinin tespiti ve tanıtım çalışmalarının bu doğrultuda ilerletilmesi, birimin temel görevleridir.

Okutan Eğitim Kurumlarının temel değerlerine uygun stratejik iletişim planı geliştirerek uygulayan birim; yazılı-görsel ve dijital iletişim desteği vermek; içerik yönetimi yapmak; kurum içi ve dışı organizasyon ve etkinliklerin yönetimini gerçekleştirmek; reklam, tanıtım, medya ilişkileri yönetimi, medya takibi, grafik tasarım, kurumsal sosyal sorumluluk, kampanya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek gibi tüm bütünleşik pazarlama iletişim faaliyetlerinin hayata geçirilmesini ve kontrolünü sağlamaktadır.

Biz Sizi Arayalım
© 2021 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.