0216 446 66 36 ÖN KAYIT FORMU

OKUTAN KOLEJİ OKULA KABUL SINAVLARIMIZ BAŞLADI!

OKULA KABUL VE EĞİTİM BURSUNA HAK KAZANMA KOŞULLARI:

Öğrencinin okula kabul edilmesi için 580 ve üzerinde puan alması gerekir. 580’den düşük puan almış olan öğrenciler kontenjan açığı olsa bile kayıt hakkı elde edemezler.

600 ve üzerinde puan alan öğrenciler ise çeşitli oranlarda eğitim bursu almaya hak kazanır. Sınav sonucuna göre verilecek eğitim burs oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Okula Kabul ve Eğitim Bursu Oranları

Puan Değerlendirme
580 - 599 Okula Kabul
600 - 649 % 40
650 - 669 % 50
670 - 689 % 60
690 - 699 % 75
700 % 100

Verilen eğitim bursu 5, 6, 7 ve 8. sınıfa başlayacak öğrenciler için geçerlidir.

2019 – 2020 eğitim öğretim yılı, Özel Okutan Ortaokulu’nun 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için okula kabul ve bursluluk sınavına kayıtlarımız başladı. Sınavlarımıza başvurmak için yukarıdaki formu doldurarak başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz,

OKULA KABUL SINAVI ESASLARI

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Okutan Ortaokulu’nun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına Okula Kabul Sınavı ile kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları:

• Sınavlara 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul ili genelinde bulunan resmi-özel ilkokul-ortaokulların 4.,5.,6.,7. sınıflarına devam eden öğrenciler katılabilir.
• Öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması, önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması ve disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Sınava Başvuru şekli:

Başvurular, www.okutankoleji.com adresinden form doldurularak gerçekleştirilir.

Sınav Yeri:

Okutan Koleji Merkez Kampüs

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler:

• Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, öğrenci kartı vb.
• En az iki adet yumuşak kurşun kalem
• Yumuşak leke bırakmayan silgi

Sınavın Uygulanması:

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflara kaydolmak için başvuran öğrenciler, okudukları sınıfın müfredat programındaki Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü derslerinden, Özel Okutan Ortaokulu’nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan Okula Kabul Sınavına girerler.

Sorular öğrencinin 2018-2019 öğretim yılında okuduğu sınıfın sınava girdiği tarihe kadar MEB sıralamasına göre işlenen müfredatını kapsamakla beraber, genel bilgi birikimi, yorum ve düşünme yeteneğini de içerir.

Sınavın yapılacağı salona elektronik cihaz sokulmasına ve hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına izin verilmemektedir.

Ders ve Soru sayıları;

4.Sınıflar

Türkçe: 12 Soru
Matematik: 12 Soru
Fen Bilgisi: 10 Soru
Sosyal Bilgiler: 8 Soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 3 Soru
İngilizce: 5 Soru

Toplam 50 soru 75 dk


5-6-7.Sınıflar

Türkçe: 12 Soru
Matematik: 12 Soru
Fen Bilgisi: 12 Soru
Sosyal Bilgiler: 8 Soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 Soru
İngilizce: 8 Soru

Toplam 60 soru 90 dk

Alternate Text

Sınavın Değerlendirilmesi:

• 5, 6, 7 ve 8. sınıf adayları için uygulanacak bursluluk sınavında sadece doğru cevaplar değerlendirilerek puan hesabı yapılır.
• Sınav 4.Sınıflar için 75 dakika, 5,6,7.Sınıflar için 90 dakikadır.
• Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
• Doğru cevap optik form üzerinde işaretlenir. Bir soru için birden fazla cevap işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

Sonuçların İlanı:

Sınav sonuç karneleri 10.05.2019 tarihinden itibaren bizzat veliler tarafından okul Halkla İlişkiler Birimi'nden alınacaktır. Sınav kitapçıkları veya cevapları öğrenciye verilmez, okulda saklanır.

Okula Kabul ve Eğitim Bursunun Devamlılığı:

Öğrencinin kazandığı bursluluk oranı 8.sınıf sonuna kadar devam eder. Ancak Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kararı sonucunda disiplin cezası (Uyarı, Kınama) aldığı takdirde, öğrenci içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılı ve sonraki yıllar için eğitim bursunu ve okulda okuma hakkını kaybeder.

Biz Sizi Arayalım
© 2019 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.