0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU
Oyun ile Öğreniyorum
Alternate Text
OKUTAN KOLEJİ’NDE ANAOKULU EĞİTİMİ

Okutan Koleji Anaokulu, belirlediği hedefler doğrultusunda, çocukların sağlıklı ve mutlu olacakları sıcak, sevgi dolu bir ortamda; başarılı, kendine güvenen, bağımsız bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Alanında uzman öğretmenlerden oluşan kadrosuyla, eğitimdeki başarısını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Çocukların okul öncesi eğitimi sırasında yaşantıları mutlu ve anlamlı olursa, hayata kendine yönelik olumlu duygularla başlar ve başarı olasılığı da yüksek olur. 2 – 6 yaş çocuklarına hizmet veren bir okul öncesi eğitim kurumu olarak Okutan Koleji Anaokulu, öğrencilerine kendini tanımayı, yeteneklerinden haberdar olmayı ve onlara akranlarından farklı olan özelliklerini öğretmektedir.

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.

Okutan Koleji Anaokulu, çocuklara bilgi aktarmanın yanında, çocukların içinde var olan yeteneklerini ortaya çıkarıp, geliştirmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.

EĞİTİM SİSTEMİ VE ETKİNLİKLER

Okutan Koleji Anaokulu’nda tüm eğitim uygulamaları, “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı” temel alınarak yürütülmektedir . Eğitim programına şekil veren diğer yaklaşımlar şunlardır:

• ÇOKLU ZEKA YAKLAŞIMI:

Her çocukta 8 zeka vardır ve her bir zekayı geliştirmek mümkündür. Öğrenme ortamı farklı zekalara uygun olarak düzenlenmelidir.

• AKTİF Ö ĞRENME YAKLAŞIMI:

Her çocuk yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek ve çevreyle etkileşime girerek daha iyi öğrenir.

• MONTESSORİ YAKLAŞIMI:

Öğrenme, iyi düzenlenmiş ve yapılandırılmış öğrenme ortamı ve materyal varsa çok daha etkili olur. “Oyun çocuğun en önemli işidir. “

• PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI:

Hayat bir problem çözme sürecidir. Çocuklar, çevredeki sorunlara çözümler ürettikçe öğrenmeler gerçekleşmiş olur.

Okutan Koleji olarak etkinl iklerimiz; çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmelerini ve çok yönlü kişilik kazanmalrını sağlamak üzere, onları cesaretlendirecek, kişisel sınırlarını genişletme konusunda teşvik edecek ve gerekli olanakları kendilerine sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Alternate Text

ANA BAŞLIK OLARAK ETKİNLİKLERİMİZ

• Türkçe - Dil Etkinliklerimiz
• İngilizce
• Okuma - Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
• Fen ve Doğa Çalışmaları
• Sanat ve Proje Çalışmaları
• Yaratıcı Drama
• Müzik Eğitimi
• Hareket Eğitimi & Jimnastik Eğitimi
• Akıl Oyunları
• Yaratıcı Düşünme Becerileri
• Sosyal Etkinliklerimiz

OKUTAN KOLEJİ’NDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Okutan Koleji okul öncesi sınıfında “Oyun ile öğreniyorum” yaklaşımını benimseyen öğrencilerin, okul öncesi ve ilkokul eğitimi birbirini tamamlar niteliktedir. Eğitim sürecinin ilk bölümünü oluşturan okul öncesi eğitimi, Okutan Koleji’nde 5 ve 6 yaş gruplarını kapsar. Okul kavramıyla ve yaşantısıyla ilk kez tanışan öğrencilerin okulu, yaşam ve öğrenme alanı olarak benimsemelerini sağlamak, ömür boyu öğrenme sevgisini aşılamak öncelikli amaçlar arasında yer alır. Çok yönlü gelişim temel alınarak oluşturulan yaratıcı ve sanat etkinlikleri ile çocuklar, bağımsız ve eleştirel düşünme becerileri kazanırken, iş birlikçi bir ortama uyum sağlamayı da okul öncesinde öğrenmeye başlar. Yaşlarına uygun etkinlik ve oyun öğretileriyle, çocuklar tam donanımlı olarak ilkokula hazırlanır.

Okutan Koleji, çocukların öğrenme süreçlerine interaktif olarak katılımlarını destekler. Deneyimleyerek öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıyla, her çocuğun bireysel farklılıkları olduğu bilincinden hareket eder ve yaratıcı düşünceyi daima cesaretlendirir.

Okutan Koleji’nin okul öncesi eğitiminde oyunla öğrenme öğretileri önemli bir yer tutar. Akıl yürütme, eleştirel düşünme becerilerinin de gözlenebilmesine olanak sağlayan oyun öğretileri yöntemi, çocuğun öne çıkan özelliklerinin tanımlanabilmesini sağlar. Yaratıcı sanat etkinlikleri ile duyu, estetik gelişim sağlanırken, sosyal ve fen bilimlerinde araştırarak, sorgulayarak ve uygulayarak farklı düşünme ve yaratıcı yetenekleri gelişir. Oyun yoluyla fiziksel ve sosyal çevresini keşfeden, yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıyan, kendi yeteneklerinin farkına varan çocuk; çevresine ve kendine güvenen, öz saygısı yüksek bireyler olarak İlkokula ve hayata hazırlanır.

Alternate Text

OKUL – AİLE – ÖĞRENCİ ÜÇGENİ

Okutan Koleji’nde; başarılı bir eğitimin temeli olarak tanımlanan okul-öğrenci-aile üçgeninde güçlü bir iletişim ve iş birliğini hedeflenerek, öğrenci gelişim sürecinin çok yönlü olarak takip edilebilmesi sağlanmaktadır. Yürütülen çalışmalar, eğitim dönemi öncesi, eğitim dönemi ve eğitim dönemi sonrası olarak 3 aşamada değerlendirilir.

EĞİTİM DÖNEMİ ÖNCESİ

Sürecin ilk adımını öğrenciyi tanıma çalışmaları oluşturur. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenleri öğrencinin okula hazır olma düzeyini ölçümler. Gözlemler ve bilimsel metotlarla yapılan saptama çalışmalarına göre öğrenci özelinde raporlar hazırlanır.

EĞİTİM DÖNEMİ

Eğitimin başladığı ilk hafta sonunda ana sınıfı öğretmeni aile ile iletişime geçerek, 1 haftalık süreç değerlendirilir. Öğrencinin geçirdiği 1 haftalık süreçte sergilediği tutum ve davranışlar hakkında sınıf öğretmeninin ve diğer branş öğretmenlerinin görüşleri aile ile paylaşılır.

Yıl boyunca aile ile aylık rutin görüşmeler devam eder. Öğrencinin kişisel gelişimi, kendini ifade edebilme yeteneği, sınıf içerisinde arkadaşlarıyla sergilediği uyum, okula adaptasyon süreci değerlendirmeleri paylaşılır.

Dönem sonlarında ise sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeni aile ile bir araya gelerek dönem sonu değerlendirme görüşmesi gerçekleştirir.

EĞİTİM DÖNEMİ SONRASI

Öğrencinin okul dönemi bitişini takiben tatil dönemi için nitelikli etkinlik alternatifleri ve aileyle geçirdiği zaman için önerilerde bulunulur. Öğrencinin ilkokul dönemine hazırlıklı olması hedeflenir.

Biz Sizi Arayalım
© 2021 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.