ORİGAMİ DERSİ

Origami dersi çocukların davranışsal, sosyal-duygusal, psiko-motor ve matematik eğitimine katkı sağlayarak gelişimini destekler.

 

 

 

 

YARATICI DRAMA DERSİ

Yaratıcı drama, çocukların grup çalışması içerisinde günlük hayatlarında deneyimledikleri bir düşünceyi, bir olayı ya da kimi zaman soyut bir kavramı doğaçlama ya da rol oynayarak canlandırmasıdır.

 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama eğitimi almak çocukların;

 

 

 

 

AKIL OYUNLARI DERSİ

Çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, mantıksal bütünleme, görsel düşünme, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek gelişimine ivme katar. Aynı zamanda ileriyi görme, planlama, karar verme, yenilgiyi kabullenme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirir. Zevkli oyun ve aktiviteler ile çocukları düşünmeye sevk eder, onların problem çözme becerilerini geliştirir.

 

Oyunlar, gerçek hayatın simülasyonudur. Oynarken o anki kalıplarımızdan, rollerimizden çıkar ve bütünü arayan, tüm algılarını kullanan maceracılara dönüşürüz. Bu macera bizlere kendimiz ve çevremizle ilgili yeni şeyler öğretir. Bazen oynarken hiç fark etmediğimiz yönlerimizi görür, hiç düşünmediğimiz konuları düşünürüz.

Akıl oyunları çocukların, beyin fonksiyonlarını geliştirerek hayatlarının her bölümünde daha pratik düşünmeyi ve doğru karar vermeyi sağlamaktadır. Bakış açılarını geliştirmekte ve daha sistemli bir şekilde düşünerek mevcut bilgilerini doğru kullanabilmelerine destek olmaktadır. Akıl oyunları, küçük yaşlarda bu becerileri kazanıp kullanan çocuklarımızın yetişkinlikteki başarılarına olumlu katkı sağlayacaktır.

 

Sonuç olarak akıl oyunları ve konsantrasyon artırıcı zihinsel gelişimi destekleyen oyunlar oynaması onlar için güzel bir gelecek hazırlamada önemli bir faktördür.       

 

Geliştirdiğimiz akıl oyunları eğitiminde çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda da uygulamaya imkan sağlayan oyunlar bulunmaktadır.

 

 

 

YARATICILIK DERSİ

Yaratıcılık; bilgi, hayal gücü ve değerlendirmenin bir işlevidir. Olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık; herkesin gördüğü şeyi aynı görüp, onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir ve eğitimle geliştirilebilir olması nedeniyle de büyük önem taşır.

 

Bu eğitimin en önemli hedefi; öğrencilerin motivasyonunu üst düzeyde tutarak, farklı fikirler üretmelerine uygun ortam sağlamak ve gelecekte karşılarına çıkan problemleri kolaylıkla çözebilmelerine yardımcı olmaktır.

Yaratıcılık eğitimi almak çocukların;

 

 

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ DERSİ

Düşünme insanın doğuştan getirdiği bir özellik olmasına rağmen iyi düşünebilmek ve akıl yürütebilmek için kişinin belli becerileri öğrenmesi gerekmektedir.

 

Düşünme becerileri eğitimi; analiz etme, açıklama ve iletişim kurma gibi analitik düşünmenin temel taşları olan becerileri geliştirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

 

Bu ders kapsamında;

 

 

GÖRSEL ALGILAMA VE DİKKAT EĞİTİMİ DERSİ

Günümüz çocuklarında sık sık karşılaşılan en büyük problemlerden birisi de hiç şüphesiz dikkat sürelerinin çok kısa olmasıdır. Bu durum onların odaklanma becerilerini yetersiz kılmakta ve böylelikle öğrenmelerine, gelişimlerine, başarılı ve mutlu olmalarına da çok büyük engel teşkil etmektedir.

 

Görsel algılama ve dikkat eğitiminin amacı, çocukların öncelikle odaklanma seviyelerini artırarak görsel algılama becerilerini geliştirmek ve bu süreçte de dikkat sürelerinin artmasını desteklemektir.

 

Bu ders kapsamında ‘Kaybolan Sayılar’, ‘ Gizlenmiş Nesneler’, ‘Değişen Resimler’, ‘Kısa Video’ gibi değişik türlerde alternatif ve eğlenceli etkinlikler kullanılarak çocukların motivasyonu artırılıp, gelişimleri desteklenir.

 

 

SANAT ATÖLYESİ DERSİ

Belli bir duygunun, konu başlığının çeşitli materyallerle canlandırılmasıdır. Çocukların hayal gücünü, özgüvenini ve renk kavramını geliştirir. Öğrenciler bu derste el becerilerini geliştirmenin yanı sıra, konulara farklı açılardan ifade kazandırmayı öğrenirler. Her sınıfta oluşmakta olan bu farklı ifadeler, gerçekleşen, gerçekleşecek olan etkinliklerde yer alarak bir anlam bütünlüğü sağlamaktadır.

 

Tasarlanacak çalışma için belirlenen malzemeler ve çeşitli etkinliklerden arda kalan geri dönüştürülebilir materyaller bir araya gelir. İkili, üçlü gruplarla yapılan çalışma düzeni oluşturulur. Sosyal aktivitede birliktelik sağlayarak arkadaşlarıyla daha verimli ilişki kurmayı da öğrenen çocuklar etkinlikler boyunca sohbet eşliğinde özgürce yaratmanın keyfini yaşamaktadır.

 

 

MODERN DANS DERSİ

Modern Dans kas gelişimine, kemik dayanıklılığına yardım eder. Esneklik kazandırır, bu da çocukların her alanda kendini daha iyi hissetmesini ve daha başarılı olmasını sağlar. Tüm vücuduna kontrolü öğretir. Koordinasyon kazandırır. Mental olarak birden çok hareketi düşünmeyi ve işlemeyi kazandırır. Müzik ve tempo dinlemeyi öğretir. Ritimle beraber hareket etmeyi gerektirdiği için müzik kulağı gelişir. Bir partnerle hareket ettiği için hem kendini hem de partnerini düşünür. Böylece uyum kazandırır.


Basit ve eğlenceli hareketlerden oluşur. Kolay yapılması hedeflenir. Belli bir temel oluştuktan sonra bunun üzerine daha çok koordinasyon ve dikkat gereken hareketler gelir. Dünya literatüründeki temel hareketlerden başlanıp, bunların türevlerine kadar girilir.

 

Standart olarak 3-4 aylık eğitim dönemlerinden oluşur.Bunlar başlangıç, orta ve ileri seviye olarak adlandırılabilir. İleri seviyeden sonra çocuktaki istek ve yetenek doğrultusunda dans sporcusu olabilir ve yarışmalara sporcu olarak katılabilir.

 

 

MÜZİK EĞİTİMİ DERSİ

 

Okutan Koleji’nde Müzik Eğitimi dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler.

 

Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verilip, sözlerin anlamı ve ezginin ritmi üzerinde durularak özellikle küçük sınıflarda oyunlaştırmaya özen gösterilir. Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacı ile teşvik edilir.

 

Ana sınıflarından başlamak üzere müzik eğitimi ve öğretimi çalışmalarının temelinde Orff tekniği vardır. Çocuğun dünyasına yönelik bu yöntem müziğe kolayca katılımı sağlamaktadır.

 

Enstrümanları denemek-tanımak, çalgı eğitimi (org, melodika, blok flüt) ses, ritim bilgilerinin resimli masal ve oyunlarla öğretilmesi, yaratıcı drama çalışmaları, şarkılar, tekerlemeler küçük yaş grubu ile yapılan çalışmaların özünü oluşturmaktadır.

Öğrenciler ile nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi ve ritim çalışmaları gibi konular işlenir. Derslerde düzenli olarak müzik dinleterek, dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

 

Ortaokul düzeyinde aktarılan teorik bilgilerinin miktarı artar. Bu seviyelerde ayrıntılı nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi, müzik dinletisi, ritim çalışmaları, besteciler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır. Çok sesli müziği sevdirme çalışmaları, ses ve nefes ögeleri üzerinde durulur. Konuşurken ve şarkı söylerken diyafram kullanımı eğitim verilir.

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

Okutan Koleji’nde Beden Eğitimi ve Spor Dersinin amacı; öğrencilerin, yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır.

 

Okul öncesinden başlayarak 8.sınıfın sonuna kadar olan süreçte, beden eğitimine ve spora katılımın; öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirmede önemli bir rolü vardır. Bu süreçlerde Beden Eğitimi ve Spor Dersinden öncelikle beklenen; öğrencilere hareket yetkinliklerini geliştirmede, aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmede yol gösterici ve destekleyici olmasıdır. Aynı zamanda öğrenciler, beden eğitimi ve spor yolu ile özyönetim, sosyal ve düşünme becerilerini de geliştirmektedirler.

 

 

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİ

 

Okutan Koleji Görsel Sanatlar Dersi’nde, sanatçının ve sanat eserinin değerinin anlaşılmasını, yetenekli öğrencilerin keşfini, sanat eseri üzerinde tartışma yapılmasını, görsel sanatlara ait kültürel mirasın incelenmesini, değerinin fark edilmesini ve koruma bilinci kazandırılmasını, estetik değer yargılarının geliştirilmesini, teknik ve becerinin bir araya getirilerek duygu ve düşüncelerin biçimlendirilmesini sağlayacak kazanımlara yer verilmiştir.

 

Görsel sanatlar dersinde öğrencilerin, alana dair bilgi ve becerileri kazanmaları; eleştirel düşünmeleri, bilgi ve deneyim sonrası karar verebilmeleri, grup çalışma becerileri kazanmaları, farklı kültür-sanat değerlerini takdir etmeleri, onları koruma ve yaşatmaya istekli olmaları, hayal güçlerini geliştirebilmeleri, duygu ve düşüncelerini farklı tekniklerle görsel sanat çalışmalarına yansıtabilmeleri beklendiğinden program, üç temel alan üzerine odaklanmıştır.

 

Bu anlamda esas alınan temel öğrenme alanları:

 

Görsel Sanatlar Dersi’nde öğrenme, öğrencinin öğrenmeye aktif olarak katıldığı, mevcut bilgi ve beceri yapısının öğrenmede önemli rol oynadığı; disiplinler arası ilişkilendirme yapma, oyunlaştırma, eleştirel düşünme, öğretmen ve çevre ile etkileşim içinde gerçekleşen; öğrencinin sosyal gelişimini destekleyecek şekilde kazanılan bilgi, beceri ve deneyimlerin kullanılabildiği bir süreci ifade etmektedir.

 

 

SATRANÇ EĞİTİMİ DERSİ

Satranç iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan, dünya çapında turnuvaları düzenlenen bir spor dalıdır. Okutan Koleji’nde satranç eğitiminin temel felsefesi, “bireyin zihinsel ve duygusal gelişimine katkı getirerek, dolaylı olarak ülkemizin vizyonuna bir renk katmak” olarak belirtilebilir.

 

Satranç programının amacı sadece satrancı öğretmek değildir. Satranç eğitimi, satrancı kullanarak öğrencilerin çeşitli becerileri kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.

 

Öğrencilerde orijinallik ve yeni fikirler oluşturması amaçlanırken, risk alma, cesaret ve meydan okuma gibi özellikler kazanımları sağlanır. Problemi fark etme, her çözüm yolunun muhtemel sonuçlarını düşünme, çözüm yollarını deneme, en uygun yolu seçme becerileri geliştirili