IK Politikamız

Okutan Koleji’nde tüm çalışanlarımızın kendilerini, büyük ailemizin bir parçası olarak hissetmeleri arzu ediyoruz. Bu ailenin tüm üyelerinin, başarı ve fırsatlarını artırmaları için olanak sağlayan çalışma ortamları sağlamanın önemine inanıyor, stratejilerimizi gelişim odaklı olarak kurguluyoruz. Bununla birlikte öğretmenlerimizin öğrencilerimize zengin ve etkin bir öğrenme ortamı sunmalarını, diğer çalışanlarımızın ise bu öğrenme ortamının oluşmasında özverili desteklerini bekliyoruz. Akademik ya da idari ekiplerde yer alacak adaylardan, kendi alanlarında uzman olmalarının yanı sıra, Okutan Koleji değerlerini içselleştirip, bu değerleri yansıtabilme potansiyellerine sahip olmalarını bekliyoruz. Hedefimiz yüksek motivasyonlu insan kaynağı oluşturmak ve kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini örtüştürmektir. Adil, şeffaf ve «önce insan» ilkesiyle hareket ediyor, yönetim anlayışımızın çalışanlarımızca hissedilmesini önemsiyoruz.