0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

ZİHİNSEL GELİŞİM ATÖLYESİ

Yaratıcı düşünme becerilerini en iyi destekleyecek araç, tüm çocuklarda fazlasıyla var olan “merak” duygusudur. Merak duygusunun çocuğu “provoke” edecek bir girişle tetiklenmesi, yaratıcı düşünme becerilerini kullanması için teşvik edici olacaktır. Merak duygusundan yola çıkacak yaratıcı düşünme becerileri eğitimi, “eğer” ile devam edecek soruların cevabını bulma yolculuğuna dönüşecektir. Bu yolculukta çocuğun, problem çözme, hayal gücü, yaratıcılık, dil becerileri, öz-güven, cesaret, içsel motivasyon gibi becerileri de ona eşlik edecektir.

Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme (critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme, sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor.

Bu tanımdan yola çıkarak içinde Akıl Oyunları Eğitimi, Düşünme Becerileri Eğitimi, Yaratıcılık Eğitimi, Görsel Algılama ve Dikkat Eğitimlerini barındıran Okutan Koleji Zihinsel Gelişim ve Düşünme Becerileri Atölyesini oluşturmuştur.

YARATICILIK EĞİTİMİ

Yaratıcılık; bilgi, hayal gücü ve değerlendirmenin bir işlevidir. Olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık; herkesin gördüğü şeyi aynı görüp, onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir ve eğitimle geliştirilebilir olması nedeniyle de büyük önem taşır.

Bu eğitimin en önemli hedefi; öğrencilerin motivasyonunu üst düzeyde tutarak, farklı fikirler üretmelerine uygun ortam sağlamak ve gelecekte karşılarına çıkan problemleri kolaylıkla çözebilmelerine yardımcı olmaktır.

AKIL OYUNLARI EĞİTİMİ

Oyunlar, gerçek hayatın simülasyonudur. Oynarken o anki kalıplarımızdan, rollerimizden çıkar ve bütünü arayan, tüm algılarını kullanan maceracılara dönüşürüz. Bu macera bizlere kendimiz ve çevremizle ilgili yeni şeyler öğretir. Bazen oynarken hiç fark etmediğimiz yönlerimizi görür, hiç düşünmediğimiz konuları düşünürüz.

Akıl oyunları çocukların, beyin fonksiyonlarını geliştirerek hayatlarının her bölümünde daha pratik düşünmeyi ve doğru karar vermeyi sağlamaktadır. Bakış açılarını geliştirmekte ve daha sistemli bir şekilde düşünerek mevcut bilgilerini doğru kullanabilmelerine destek olmaktadır. Akıl oyunları, küçük yaşlarda bu becerileri kazanıp kullanan çocuklarımızın yetişkinlikteki başarılarına olumlu katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak akıl oyunları ve konsantrasyon artırıcı zihinsel gelişimi destekleyen oyunlar oynaması onlar için güzel bir gelecek hazırlamada önemli bir faktördür.

Geliştirdiğimiz akıl oyunları eğitiminde çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda da uygulamaya imkan sağlayan oyunlar bulunmaktadır.

DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ

Düşünme insanın doğuştan getirdiği bir özellik olmasına rağmen iyi düşünebilmek ve akıl yürütebilmek için kişinin belli becerileri öğrenmesi gerekmektedir. Düşünme becerileri eğitimi; analiz etme, açıklama ve iletişim kurma gibi analitik düşünmenin temel taşları olan becerileri geliştirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

Bu ders kapsamında;
• Benzerlik ve farklılıkları belirleme
• Sıra ve örüntü oluşturma
• Özelliklerine göre nesneleri sınıflandırma ve
• Analojiler oluşturmayı içeren etkinlikler sayesinde tartışma ortamları oluşturularak öğrencilerin eleştirel düşünmeleri desteklenir.

Genellikle; öğrencinin bir cevap hakkında mantık yürütmesi, cevap vermesinden daha önemlidir.

GÖRSEL ALGILAMA VE DİKKAT EĞİTİMİ

Günümüz çocuklarında sık sık karşılaşılan en büyük problemlerden birisi de hiç şüphesiz dikkat sürelerinin çok kısa olmasıdır. Bu durum onların odaklanma becerilerini yetersiz kılmakta ve böylelikle öğrenmelerine, gelişimlerine, başarılı ve mutlu olmalarına da çok büyük engel teşkil etmektedir.

Görsel algılama ve dikkat eğitiminin amacı, çocukların öncelikle odaklanma seviyelerini artırarak görsel algılama becerilerini geliştirmek ve bu süreçte de dikkat sürelerinin artmasını desteklemektir.

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.