0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ

Sosyal Yaşam Becerileri Çocuk Eğitimi, çocukların ve hatta yetişkinlerin yaşam verimliliği için temel becerileri geliştirmesine yardımcı olan bir süreçtir. Bu beceriler duygularımızı tanıma ve yönetme, diğer insanları tanıma ve anlama, olumlu ilişkiler kurabilme, sorumluluğunu alabildiğimiz kararlar verebilme ve zorlayıcı durumlarla yapıcı ve etik biçimde baş edebilmeyi içerir. Bu beceriler çocukların kızgınken sakinleşmelerini, arkadaş edinmelerini, çatışmaları saygılı biçimde çözmelerini, etik ve güvenli tercihler yapmalarını sağlayan becerilerdir.

Bu becerileri sistemli bir şekilde geliştirmeye yönelik olarak, Yaşam Becerileri Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu program, 1970'li yıllarda Stanford Üniversitesi bünyesinde akademik bir program haline getirilen, Dünya Gençlik Vakfı tarafından dünyaya sunulan sosyal ve duygusal zekâ becerileri geliştirme ve karakter oluşturma programıdır.

• Özfarkındalık (Duyguları tanımlama, kendini doğru algılama, güçlü yönlerinin farkına varma, özgüven duygusunu edinme)
• Özyönetim (Dışarıdan etkilenme kontrolü, stres yönetimi, özdisiplin, motivasyon, hedef belirleme, organize olma becerileri)
• Toplumsal Farkındalık (Toplumsal bakış açısı edinme, empati kurma, takdir etme yöntemleri geliştirme, başkalarına saygı gösterme)
• Kişiler Arası İletişim (Sosyal sorumluluk, ilişkileri oluşturma, takım çalışması, çatışma çözme, yardım etme ve yardım isteme)
• Sorumluluk Alarak Olumlu Karar Verme Becerileri (Etik sorumluluk, durum analizi, problemi tanımlama, problemi çözme, değerlendirme

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.