0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

TEMEL OYUNCULUK

Temel Oyunculuk, çocukların grup çalışması içerisinde günlük hayatlarında deneyimledikleri bir düşünceyi, bir olayı ya da kimi zaman soyut bir kavramı doğaçlama ya da rol oynayarak canlandırmasıdır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan Temel Oyunculuk eğitimi almak çocukların;

• Hayal gücünü artırma,
• Empati yapabilme becerisi geliştirme,
• Yaratıcılık, sanat anlayışı ve ruhu, estetik gelişim sağlama,
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
• Kendini tanıma ve özgüven kazanma,
• İfade becerileri geliştirme,
• Diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme,
• Grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneklerini geliştirmelerini destekler.

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.