0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

MÜZİK EĞİTİMİ DERSİ

Okutan Koleji’nde Müzik Eğitimi dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler.

Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verilip, sözlerin anlamı ve ezginin ritmi üzerinde durularak özellikle küçük sınıflarda oyunlaştırmaya özen gösterilir. Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacı ile teşvik edilir.

Ana sınıflarından başlamak üzere müzik eğitimi ve öğretimi çalışmalarının temelinde Orff tekniği vardır. Çocuğun dünyasına yönelik bu yöntem müziğe kolayca katılımı sağlamaktadır.

Enstrümanları denemek-tanımak, çalgı eğitimi (org, melodika, blok flüt) ses, ritim bilgilerinin resimli masal ve oyunlarla öğretilmesi, yaratıcı drama çalışmaları, şarkılar, tekerlemeler küçük yaş grubu ile yapılan çalışmaların özünü oluşturmaktadır.

Öğrenciler ile nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi ve ritim çalışmaları gibi konular işlenir. Derslerde düzenli olarak müzik dinleterek, dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Ortaokul düzeyinde aktarılan teorik bilgilerinin miktarı artar. Bu seviyelerde ayrıntılı nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi, müzik dinletisi, ritim çalışmaları, besteciler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır. Çok sesli müziği sevdirme çalışmaları, ses ve nefes ögeleri üzerinde durulur. Konuşurken ve şarkı söylerken diyafram kullanımı eğitim verilir.

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.