0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

MANTIK KURMA BECERİLERİ

Mantık, doğru ile yanlışı ayırmak için insan aklının başvurduğu düşünme disiplinidir. Mantıklı düşünme ancak akıl yürütme ile mümkündür. Mantıklı bir şekilde akıl yürütmek verilen yargılardan faydalanarak, yeni vargıya varmak demektir.

Yeni sınav sistemi ile beraber, Okutan Koleji olarak «Mantık Nasıl Geliştirilir?» sorusuna, Mantık Kurma Becerileri ile cevap veriyoruz. İnsanoğlunda olması gereken temel düşünme becerilerinden biri olan, mantıklı düşünebilme yetisi güçlü olan bireylerin öğrenme becerileri de o kadar güçlü olur. Bu durum beynin analitik düşünme yeteneğini geliştirirken, kişiye karşı rakiplerinden avantajlı kılar.

Mantık Kurma Becerileri dersinin gençlere kazandırdıkları:

• Mantıklı insanlar, olaylar ve nesneler arasında kolaylıkla ilişki kurabilirler.
• Mantıklı insanların hata yapma oranı düşüktür, çünkü her an muhakeme yaparlar.
• Mantıklı düşünen çocuklar derslerde başarılıdırlar, çünkü neden-sonuç ilişkisi kurabilirler.
• Mantıklı bireyler iş hayatında başarılıdır, çünkü doğru stratejiler belirlerler.

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.