0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİ

Okutan Koleji Görsel Sanatlar Dersi’nde, sanatçının ve sanat eserinin değerinin anlaşılmasını, yetenekli öğrencilerin keşfini, sanat eseri üzerinde tartışma yapılmasını, görsel sanatlara ait kültürel mirasın incelenmesini, değerinin fark edilmesini ve koruma bilinci kazandırılmasını, estetik değer yargılarının geliştirilmesini, teknik ve becerinin bir araya getirilerek duygu ve düşüncelerin biçimlendirilmesini sağlayacak kazanımlara yer verilmiştir.

Görsel sanatlar dersinde öğrencilerin, alana dair bilgi ve becerileri kazanmaları; eleştirel düşünmeleri, bilgi ve deneyim sonrası karar verebilmeleri, grup çalışma becerileri kazanmaları, farklı kültür-sanat değerlerini takdir etmeleri, onları koruma ve yaşatmaya istekli olmaları, hayal güçlerini geliştirebilmeleri, duygu ve düşüncelerini farklı tekniklerle görsel sanat çalışmalarına yansıtabilmeleri beklendiğinden program, üç temel alan üzerine odaklanmıştır.

Bu anlamda esas alınan temel öğrenme alanları:
• Görsel İletişim ve Biçimlendirme,
• Kültürel Miras,
• Sanat Eleştirisi ve Estetik şeklindedir.

Görsel Sanatlar Dersi’nde öğrenme, öğrencinin öğrenmeye aktif olarak katıldığı, mevcut bilgi ve beceri yapısının öğrenmede önemli rol oynadığı; disiplinler arası ilişkilendirme yapma, oyunlaştırma, eleştirel düşünme, öğretmen ve çevre ile etkileşim içinde gerçekleşen; öğrencinin sosyal gelişimini destekleyecek şekilde kazanılan bilgi, beceri ve deneyimlerin kullanılabildiği bir süreci ifade etmektedir.

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.