0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

BİLİM ATÖLYESİ

Çocukları gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten bir etkinliktir. Bu etkinlik çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar, çevrelerinde gördükleri obje ve olaylara karşı meraklıdırlar. Bu meraklarını canlı tutmak için onları harekete geçirecek, ilgilerini çekecek fen etkinliklerini planlamalıdır.

Bilim Atölyesi çocukların;
• Bilimsel düşünmelerini,
• Yaparak, yaşayarak öğrenmelerini,
• Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini,
• Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını,
• Neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini,
• Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri tanımlarını,
• Kavram gelişimlerini,
• Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini,
• Yeni fikirler üretebilmelerini,
• Yaratıcı düşünme becerilerini,
• Kendine güven duymalarını,
• Psikomotor becerilerini,
• Nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını ayırt edebilmelerini,
• Grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını,
• Grup içinde yardımlaşma, paylaşma, işbirliği gibi sosyal davranışları,
• Kendi becerilerini tanımalarını,
• Gelecekteki eğitim dönemi için gerekli olan temel fen bilgisi kavramlarını geliştirmelerini sağlar.

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.