0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

Okutan Koleji’nde Beden Eğitimi ve Spor Dersinin amacı; öğrencilerin, yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır.

Okul öncesinden başlayarak 8.sınıfın sonuna kadar olan süreçte, beden eğitimine ve spora katılımın; öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirmede önemli bir rolü vardır. Bu süreçlerde Beden Eğitimi ve Spor Dersinden öncelikle beklenen; öğrencilere hareket yetkinliklerini geliştirmede, aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmede yol gösterici ve destekleyici olmasıdır. Aynı zamanda öğrenciler, beden eğitimi ve spor yolu ile öz‐yönetim, sosyal ve düşünme becerilerini de geliştirmektedirler.

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.