0216 446 66 36 / 0216 446 66 35 ÖN KAYIT FORMU

GENÇ YETİŞKİNLER İÇİN AKADEMİK BAŞARI VE HAYAT BECERİLERİ PROGRAMI

Akademik Başarı ve Hayat Becerileri dersleri, Okutan’da okul hayatıyla birlikte başlaması gereken ,kişiye özel eğitim anlayışının daha da geç olmadan yerleşmesi fikriyle doğmuştur. Gençlerin üniversiteye ve sonrasında da profesyonel hayata hazırlanırken, ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri(kendini tanıma ve hedef belirleme, ilişki ve stres yönetimi, iletişim vb.) geliştirmelerine yardımcı olmak üzere başlatılmış bir rehberlik programıdır.

Okutan Rehberlik Servisi olarak biz;
• Ergenlik ve ergenlik sonrasındaki bu dönemlerde kendi hayatlarını düzenleyebilmeleri, karar alma ve sorumluluk gibi yeni kavramları yaşamlarına sağlıklı bir şekilde katabilmeleri için gerekli olan özdisiplini kazanmalarına YARDIMCI OLUYORUZ.

• Kimliğim şekillendiği bu yaşlarda, gencin potansiyeli keşfetmesi ve kendini gerçekleştirmesi büyük önem taşır. Beden ve ruh sağlığı yerinde olan, verimli çalışan, hayattan tat alan bir toplum alan toplum olmamızın, çocuk ve ergenlik döneminde verilecek desteklerle mümkün olduğunu BİLİYORUZ.

• Okul öncesi eğitimden başlayarak üniversite bitene kadar, özfarkındalık ve yaşam becerilerini geliştirecek programlar bireylerin örgün eğitimin sağladığı bilgi dağarcığına ek ve gelişimleri için son derece önemli bir donanıma sahip olmasını sağlıyor. Merak eden, araştıran, sorgulayan, kendini tanıyan, ilgi alanları doğrultusunda sevdiği mesleği seçen hayatını hobileri ile zenginleştiren, doyurucu ilişkiler kurabilen bireyleri yetiştirmeyi AMAÇLIYORUZ.

Biz Sizi Arayalım
© 2020 Okutan Koleji Tüm Hakları Saklıdır.