OKUTAN KOLEJİ’NDE İLKOKUL EĞİTİMİ

İlk okulda “Keşif ile öğreniyorum” yaklaşımını benimseyen öğrencilerin, okulu keşfederek öğrenme alanları olarak görmeleri ve sevmeleri Okutan Koleji’nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Eğitim programı, sorgulayan, çözüm üreten, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda tasarlanır.


Okutan Koleji öğrencileri, akademik becerileri ve analitik düşünme yeteneklerinin yanı sıra kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilen, Türkçeyi etkin olarak kullanırken, dünya vatandaşı olma bilinciyle birden fazla yabancı dili aktif olarak kullanabilen, bir sanat eserini izlerken, ondan haz alabilme ve bilgi birikimine dayanarak değerlendirebilme ayrıcalıklarına sahip olur.

Program içeriği ve eğitim yaklaşımıyla, öğrencinin ilerleyen dönemdeki akademik gelişiminin ve sosyal hayat becerilerinin temelleri bu dönemde atılır.


Bilinmezliğe duyulan merak, çocuğun keşfetme isteğini arttırır. Deney yoluyla öğrenme ise bilimsel merak ve bilimsel düşünme biçiminin kazandırılması konularında öğrenciyi isteklendirir.


Okutan Koleji’nde, öğrenciler doğal keşfetme eğilimlerinin, öğrenme davranışına dönüşümü ve öğrenmenin kalıcılığının sağlanması için yönlendirilir. Öğrenciler aktif olarak soru sormaya, hipotezler ileri sürmeye ve fikirlerini paylaşmaya teşvik edilir. Edinilen temel bilgi ve becerilerin günlük hayat içerisinde, sosyo-kültürel, ekonomik ve bireysel alanlarda kullanılması sağlanır.